Ngành 19/08/2011

Hướng dẫn liên tịch về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm

Hướng dẫn liên tịch về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ – công chức trong cơ quan;

Căn cứ Công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong ngành giáo dục và đào tạo,

Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bạc Liêu liên tịch hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) hằng năm trong các cơ quan, trường học kể từ năm học 2010-2011 và các năm học tiếp theo như sau:

Sở GD&ĐT Bạc Liêu

Tin khác: