Tin các Đơn vị 20/08/2013

Huyện Giá Rai mở lớp bồi dưỡng chuyên môn hè cho cán bộ, giáo viên Tiểu học Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Giá Rai năm 2013

Ngày 07/8/2013, Phòng GD-ĐT Giá Rai tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2013 cho cán bộ, giáo viên cấp tiểu học.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày, có gần 500 cán bộ, giáo viên Tiểu học tham gia học tập và quán triệt 6 chuyên đề:

1. Tăng cường Tiếng Việt cho HS dân tộc và chuẩn bị kỹ năng Tiếng Việt cho HS trước khi vào lớp 1.

2. Công tác phát hiện và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt tiểu học đạt hiệu quả.

3. Giới thiệu hình thức tổ chức lớp, phương pháp dạy học theo nhóm, góc học tập, trang trí lớp học mô hình trường học mới VNEN.

4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học (văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục – thể thao, rèn luyện thể chất,...)

5. Công tác phát hiện và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Toán tiểu học đạt hiệu quả.

6. Đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và một số vấn đề chuyên môn cần tập trung trong năm học 2013-2014.

 

Tin và ảnh: Hoàng Phương PGD&ĐT Giá Rai. 

Phòng GD-ĐT Giá Rai

Tin khác: